Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is ook schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Op de keper beschouwd wordt de schade jou volgens de grondwet wel aangerekend. We hebben het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering particulieren is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeval zit in een niet groot hoekje. Je partner kan per ongeluk een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een oom voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet voldoende verzekerd bent voor dit type schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de schade als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker is van schade aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je kind als privé-persoon maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij of jouw vrouw verantwoordelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, betekent niet altijd dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent soms ook aansprakelijk voor schade aangericht door je huisdier. Hiernaast ben jij verantwoordelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan jouw woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de onkosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is niet vereist in Nederland, maar wel aan te raden. Als jij of jouw familielid iets doet waarmee gebreken ontstaat, kun je namelijk aansprakelijk worden gesteld voor de geleden gebreken. Dat betekent dat de verzekeringnemer opdraait voor de materiële schade, maar ook voor schade aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten?

U kunt bij de verzekeringsmaatschappij kiezen voor welk bedrag u de verzekering wilt afsluiten. Dit ligt meestal tussen de €500.000 en €2.500.000 per gebeurtenis. U kunt dit terug vinden in uw voorwaarden van de polis. Als u gebruik moet maken van uw verzekering en u komt er niet uit met de tegenpartij. Dan kunt u een beroep doen op uw rechtsbijstandsverzekering. Heeft u deze niet? Dan kunt u hier een rechtsbijstandverzekering vergelijken.

Wanneer je iets doet dat gebreken veroorzaakt, ben je er volgens de wet aanspreekbaar voor. Dat houdt in dat je de kosten van de schade moet betalen. Spullen kunnen zijn beschadigd, maar je kunt ook iemand onopzettelijk verwonden. Heb je kleine kinderen? Dan ben jij verantwoordelijk voor de gebreken die zij veroorzaken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet je de schade met eigen middelen betalen. Een kleine schade is in de regel niet het probleem. Maar stel dat iemand door iets wat jij zonder opzet hebt gedaan ziek wordt of hulpbehoevend raakt? Dan loopt de schade al eenvoudig op.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel AVP genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering uitgekeerd letsel gebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Zuivere vermogensgebreken is ook uitgesloten

Een WA verzekering is een verzekering die gebreken die jij aan iemand anders of zijn bezittingen aanbrengt. De verzekeringspolis is in beginsel bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als klant gebreken toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ruwweg €1.250.000 vergoed per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Vooral met kleine kinderen zit een tegenslag in een nihil hoekje. De kosten voor het terug betalen van de veroorzaakte gebreken kan dan erg hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De kosten die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met dekking voor het gehele gezin (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en zeker geen reden om een polis niet aan te gaan. Ook ben je als je geen WA verzekering hebt en wel verantwoordelijk bent voor gebreken aan een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt gebreken veroorzaakt door:

Caravans, boten en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met je auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die verzekerd is op jouw verzekering (je partner of kind onder meer). Als jouw kind jouw iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen bescherming bieden.

Schade die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van onder meer drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt gebreken door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je tezamen met die andere mensen in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten terugtrekken. In dat geval zal de WA verzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij enkele heb je geen keus. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere kosten die je maandelijks moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets onberaden of kan een ongeluk veroorzaken. Als anderen hierdoor gebreken ervaren, kun je hiervoor aansprakelijk zijn en deze schade moeten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA betaalt tegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of inboedelverzekering sluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering is evenwel voorgeschreven als je in Holland auto wilt rijden. Op onze website vind je vergelijkingstools waar je zonder extra kosten gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van je nodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, het bedrag dat je verzekert en de limiet van het eigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst met aanbieders uit de vergelijker rollen die voor jou verstandig kunnen zijn. Door het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen gebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De maandprijs van aansprakelijkheidsverzekeringen is verhoudingsgewijs laag. Veel voorkomende schades .

Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die je onbedoeld hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf verantwoordelijk bent. Onder meer: je laat een glas wijn over het tapijt van de buurman vallen. Of je zoontje fietst per ongeluk een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en stante pede afsluiten met korting doe je op deze website. Een aansprakelijkheidsverzekering ook wel avp genoemd wordt vaak afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Je kan onder meer risico-verantwoordelijk zijn voor je kat, woning, familie en allicht jezelf. Met een avp dek je de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijk gesteld kan worden. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag. Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt vaak afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per ongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou aansprakelijk kunnen stellen voor de geleden materiële schade van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële risico van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële schade, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aan personen (ook wel letselschade) en schade aan zaken.

Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet per se door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de situatie in dat er een waterleiding in je huis springt en dat de vrijgekomen water gebreken bij je buren veroorzaakt. Deze schade heb je niet linea recta veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekering betaalt gebreken op de grond van de wet.

Wanneer u verscheidene verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijkt, zal het u misschien opvallen dat diverse verzekeringsproducten en aanbieders veel overeenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in het gegeven dat veel verzekeraars van aansprakelijkheidsverzekeringen de feitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerde organisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ook grote verschillen die vooral te vinden zijn in de geboden pakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies. Ook is het ook goed, wanneer u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeraars.

Ook helpen wij jou graag met het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vult hier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode, gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risico en aantal kilometers per twaalf maanden – en op basis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met de verzekeraars die het voordeligste bij je situatie passen. Een WA verzekering afsluiten is nog nooit zo gemakkelijk geweest.

Wij doen ons best om de lijst van aanbieders up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de goedkopere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan ook groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel klanten in Nederland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf in de hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren, kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben we desondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in een niet groot hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde. ‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt een bekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van de Nederlanders beseft dan tevens dat het doorslaggevend is om goed verzekerd te zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kan bepalen. Het is van belang om bij alle type verzekeringen goed alle polisvoorwaarden te lezen.

Snel overstappen AVP

Het klinkt ingewikkeld om je oude AVP te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering particulieren vinden.

Scroll naar boven