Aansprakelijkheidsverzekering Kind

Aansprakelijkheidsverzekering Zzp

Met een AVP voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die watergebreken heeft veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet echt zelf veroorzaakt hebt. Toch ook wordt de schade jou volgens de wet wel toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Reden voor de verzekering om uit te betalen bij aansprakelijkheidsverzekering zzp is dat jij aansprakelijk bent voor de te vergoeden gebreken aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je dochter kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het spelen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor dit type gebreken. Een AVP dekt de schade als jij of je familie per abuis de veroorzaker is van schade aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je familielid als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor gebreken waar jij of je vrouw aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. ernaast ben je gedekt voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met voorbedachte rade mag zijn aangebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor gebreken aangericht door je papegaai. Ook ben jij verantwoordelijk voor schade die ontstaat door een gebrek aan je woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een tegenslag zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is niet verplicht in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of jouw familielid iets doet waardoor gebreken ontstaat, kun je namelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de schade. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor de gebreken aan goederen, maar ook voor schade aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je verzekerd bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren ga je aan om je te beschermen voor schades waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan personen of de spullen van personen. Denk aan de computer van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je collega die struikelt over een losliggend touw in je huis en zijn arm breekt. De WA verzekering betaalt niet alleen de schade die jij hebt gemaakt, ook die van onder andere je huisdieren. Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren binnen het de meeste pakketten ben je verzekerd tot een bedrag van 1.250.000 euro.

Met een AVP bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee, maar tevens die van degene die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het kiezen van de beste aansprakelijkheidsverzekering voor jou.

Uw aansprakelijkheidsverzekering verzekerd u tegen schade aan derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • De aansprakelijkheidsverzekering particulieren uitbetaald letsel schade en zaakschade
  • Met opzet veroorzaakte gebreken wordt niet vergoed
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een gebreken aan zaken of letselschade wordt niet uitbetaald

Een AVP is een verzekering die gebreken die jouw kind(eren) aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De polis is in de basis bij iedere verzekeraar dezelfde. Als u als verzekerde schade toebrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot ongeveer €1.250.000 vergoed per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeringsmaatschappij.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In Holland is het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet verplicht. Maar het is wel handig om dit te doen. Ook met huisdieren zit een ongeval in een nihil hoekje. De onkosten voor het vergoeden van de veroorzaakte gebreken kan dan erg hoog uitvallen.

AVP: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandelijkse kosten die je afdraagt voor een WA verzekering met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per jaar voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en absoluut geen reden om een polis niet aan te gaan. daarnaast ben je als je géén AVP hebt en wel verantwoordelijk bent voor schade aan een ander, veel meer kwijt. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Vaartuigen, caravans en motorrijtuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als iemand er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die meeverzekerd is op je polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als jouw dochter je dure tablet stuk maakt, zal de aansprakelijkheidsverzekering particulieren geen bescherming bieden.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vandalisme, maar tevens gebreken die je veroorzaakt onder invloed van bijvoorbeeld drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door anderen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht op het moment dat je samen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groep zodanig was dat een weldenkend mens zich normaal gesproken uit de groep had moeten terugtrekken. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeringsmaatschappijen kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij sommige heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere maandprijs die je per maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering vereist is heb je hier wel keuze vrijheid in.

WA Verzekering verplicht

Nu is het uiteraard niet de bedoeling dat je voor elke kleinigheid (dubbel) verzekerd bent, maar het kan geen kwaad om je als particulier goed te overwegen of je een verzekering wilt aan gaan als het om aansprakelijkheid gaat. Het is erg vervelend als je per ongeluk een gebeurtenis veroorzaakt waar je niet de (financiële) verantwoordelijkheid voor kunt dragen. Ook is voor iedereen die een voertuig bezit, in de regel een (personen-)auto, de WA Verzekering verplicht. Deze WA verzekering wordt door veel verzekeraars dan ook wel de WA Autoverzekering genoemd. De Nederlandse wetgever neemt de burger daarmee in bescherming. Wanneer de WA Autoverzekering niet verplicht was, dan zou na veel aanrijdingen niet alleen het menselijke leed maar tevens het financiële leed niet te overzien zijn.

Simpel overstappen aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Het klinkt ingewikkeld om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering zzp afsluiten.

Scroll naar boven