Aansprakelijkheidsverzekering

Met een WA verzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakt bij de buren, is misschien schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Welbeschouwd wordt de gebreken jou op grond van de wet wel aangerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een WA verzekering?

Reden voor de verzekering om uit te keren bij aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen schade aan mensen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de de daaruit voortvloeiende schades gedekt.

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je partner kan per abuis een bal door het raam schoppen tijdens het tennissen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een vader voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet goed verzekerd bent voor deze schade. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt de schade als jij of je familielid per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt uitsluitend voor de gebreken die jij of je kind als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een WA verzekering biedt bescherming voor schade waar jij of je partner aansprakelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële letselschade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. daarnaast ben je verzekerd voor schade aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met voorbedachte rade mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de gebreken, betekent niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal tevens verantwoordelijk voor schade aangebracht door je huisdier. Ook ben jij aansprakelijk voor gebreken die is voorzaakt door een gebrek aan jouw huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je huis op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per tegenslag een bal door het raam schoppen gedurende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering geldt voor gebreken waar je volgens de wet aansprakelijk voor bent. Hiermee wordt bedoeld: gebreken door onzorgvuldig handelen. gebreken door opzet en schade door een groep vallen niet onder de dekking. Veroorzaak je schade aan je eigen spullen of die van andere gezinsleden? tevens dit valt niet onder de dekking.

Je kunt deze verzekering voor jezelf afsluiten, maar tevens voor een ander, zoals je partner en je kinderen. Kinderen moeten minderjarig zijn – in dit geval onder de 21 – en inwonend. Studerende kinderen mogen, tevens als ze uitwonend zijn, worden meeverzekerd. Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Maar voor enkele euro elke maand kun je jezelf of een dierbare verzekeren tot een bedrag van ten hoogste 2,vijf miljoen euro. Vergelijk nu!{

Waarom een WA verzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering ga je aan om je te verzekeren tegen gebreken waar je wettelijk verantwoordelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je aandoet aan anderen of de spullen van personen. Denk aan de boormachine van je broer die je uit je handen laat vallen. Of je collega die struikelt over een laaghangend snoer in jouw huis en zijn enkel breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaalt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, tevens die van onder meer je kinderen. Met een AVP binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van 1.250.000 euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bedisplay je niet alleen je eigen portemonnee, maar ook die van de persoon die je per abuis gebreken berokkent. Wij helpen bij het maken van een optie voor de WA verzekering voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen schade aan anderen

  • Een WA verzekering wordt ook wel WA verzekering genoemd
  • De AVP uitbetaald letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Alleen financiële schade uit zaken of letsel worden uitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekering particulieren

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren is een verzekering die gebreken die jij als verzekeringnemer aan een ander persoon of zijn bezittingen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als consument schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt per situatie. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Nederland is het vinden van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Vooral met kinderen zit een tegenslag in een niet groot hoekje. De onkosten voor het terug betalen van de veroorzaakte gebreken kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor autobezitters, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De premie die je betaalt voor een aansprakelijkheidsverzekering particulieren met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en sowieso geen reden om zo’n verzekering niet af te sluiten. daarnaast ben je als je g1 aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Maandprijs gebaseerd op gezinssamenstelling

De premie die u moet betalen voor de AVP hangt af van uw gezinssamenstelling. In de basis zijn er 2 typen verzekeringen te benoemen: de bescherming voor alléénstaand en de dekking in gezinsverband. Onder de bescherming gezinsverband wordt een uitgebreidere groep meeverzekerd, hier behoren ook kinderen tot 27 12 maanden bij.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij meerdere verzekeraars kun je tussen twee bedragen kiezen, maar bij enkele heb je geen optie. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere kosten die je maandelijks moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk immer de maandprijs bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die van betekenis zullen zijn op de hoogte van de kosten en kan de premie daarom tevens anders uitvallen bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies ook nog op het gebied van de dekking. Een lage kosten met een dekkingsbedrag per situatie dat aan de lage kant ligt, zal wel irritant consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per situatie kan dat aardig oplopen en bekijk je dus te allen tijde de optie om het eigen risico af te kopen. Dat betekent gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er tevens verzekerd van dat er in geen geval bijkomende onkosten zullen zijn in situatie van een schadeclaim.

Bekijk bij dezelfde verzekeraar ook de optie om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er schadeclaims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest gebruikelijke methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Snel overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekering, maar dat is snel geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor aansprakelijkheidsverzekering vinden.

Scroll naar boven