Abn Amro Aansprakelijkheidsverzekering

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor burgers (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de veroorzaakte gebreken niet zelf veroorzaakt te hebben. Een kapotte waterleiding die waterschade veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade jou op grond van de wet wel toegerekend. We noemen het in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Reden voor de verzekeringsmaatschappij om uit te keren bij abn amro aansprakelijkheidsverzekering is dat jij verantwoordelijk bent voor de te verhalen gebreken aan personen of zaken. Als dat zo is, zijn tevens de gevolgschades gedekt.

Een tegenslag zit in een klein hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen gedurende het tennissen, of voor je het weet heeft je huisdier de bril van een opa voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet goed gedekt bent voor deze gebreken. Een WA verzekering vergoedt de kosten van de gebreken als jij of je kind per abuis de aanstichter is van gebreken aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je dochter als particulier maken. Eventuele schade lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt bescherming voor schade waar jij of jouw dochter aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je gedekt voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, betekent niet altijd dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal tevens aansprakelijk voor schade aangebracht door je huisdier. daarnaast ben jij aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een mankement aan je woning. Een voorbeeld is op welk moment een dakpan van jouw woning op het hoofd van de postbode valt. Dan ben je verantwoordelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen tijdens het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet verzekerd bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de kosten als jij of je familie per tegenslag de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een WA verzekering is niet voorgeschreven voor Nederlanders, maar wel aan te raden. Als jij of je dochter iets doet waardoor gebreken ontstaat, kun je namelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schede. Dat betekent dat jij opdraait voor de materiële schade, maar ook voor letselschade. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering particulieren?

Een aansprakelijkheidsverzekering sluit je af om je te verzekeren tegen gebreken waar je wettelijk aansprakelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan anderen of de goederen van anderen. Denk aan de boormachine van je buurman die je uit je handen laat vallen. Of je collega die struikelt over een losliggend snoer in je schuur en zijn schouder breekt. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt bijna alle schade die jij hebt gemaakt, ook die van bijvoorbeeld je huisdieren. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van ruim een miljoen euro.

Met de WA verzekering bedisplay je niet alleen je eigen banksaldo, maar ook die van de persoon die je per abuis schade toebrengt. Wij helpen bij het kiezen van de beste AVP voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen schade aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen gebreken aan anderen

  • De WA verzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren betaald letsel gebreken en zaakschade
  • Opzettelijke schade is niet verzekerd
  • Financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet betaald

Een WA verzekering is een verzekering die schade die jouw kind(eren) aan een ander persoon of zijn goederen aanbrengt. De verzekering is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als klant schade aanbrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot circa €1.250.000 vergoed per gebeurtenis. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een aansprakelijkheidsverzekering particulieren verplicht?

In dit land is het afsluiten van een AVP niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Ook met kleine kinderen zit een ongeval in een klein hoekje. De onkosten voor het terug betalen van de schade kan dan erg hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de aansprakelijkheidsverzekering niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je afdraagt voor een aansprakelijkheidsverzekering met gezinsdekking (circa €50 per twaalf maanden voor een te verzekeren bedrag van €1,25 miljoen of meer) is relatief niet hoog en sowieso geen reden om een polis niet af te sluiten. Ook ben je als je géén WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is tevens het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering particulieren hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de bescherming van de aansprakelijkheidsverzekering particulieren valt schade veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het situatie van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als automobilist de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van iemand die verzekerd is op je polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je dochter je dure tablet stuk maakt, zal de AVP geen uitbetaling uitbetalen.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens schade die je veroorzaakt onder invloed van onder meer drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen jonger dan 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd aangebracht terwijl je samen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een weldenkend mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat geval zal de WA verzekering niet uitkeren.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeringsmaatschappij. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij enkele verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in tevens een hogere premie die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering voorgeschreven is heb je hier wel mogelijkheid vrijheid in.

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Iedereen doet wel eens iets doms of kan een tegenslag veroorzaken. Als andere personen hierdoor gebreken ondervinden, kun je hiervoor aansprakelijk zijn en deze gebreken moeten betalen. De aansprakelijkheidsverzekering van HEMA dekt tegen de financiële gevolgen hiervan.

Deze particuliere aansprakelijkheidsverzekering (AVP) of inboedelverzekering sluit je op facultatieve basis af. Een WA verzekering is doch verplicht als je in dit land auto wilt rijden. Op hier vind je vergelijkingstools waar je voor niks gebruik van kunt maken.

Voor je een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken kunt hebben wij meerdere gegevens van je nodig – gezinssamenstelling, geboortedatum verzekeringnemer, het bedrag dat je verzekert en de hoogte van het eigen risico. Als je deze gegevens hebt ingevuld komt er een lijst met aanbieders uit de vergelijker rollen die voor jou verstandig kunnen zijn. Door het aan gaan van een aansprakelijkheidsverzekering verzeker je jezelf tegen gebreken of letsel die je bij iemand anders veroorzaakt. De kosten van aansprakelijkheidsverzekeringen is naar verhouding laag. Veel voorkomende gebreken .

Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt schade die je per vergissing hebt veroorzaakt bij een ander en waarvoor je zelf aansprakelijk bent. Bijvoorbeeld: je laat een glas wijn over het tapijt van de buurman vallen. Of je zoontje fietst per tegenslag een voetganger omver. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de ontstane schade aan anderen.

Een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken en ogenblikkelijk afsluiten met korting doe je op onze website. Een aansprakelijkheidsverzekering ook wel avp genoemd wordt in de regel afgesloten om de aansprakelijkheid voor particulieren af te dekken. Je kan bijvoorbeeld risico-aansprakelijk zijn voor je hond, woonhuis, familieleden en vanzelfsprekend jezelf. Met een avp dek je de financiële gevolgen af waarvoor je aansprakelijk gesteld kan worden. De maandprijs van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren is erg laag. Tevens kan er gekozen worden voor een eigen risico. Een avp wordt in de regel afgesloten in combinatie met een inboedelverzekering of in een pakketverzekering

Je bent bij vrienden op bezoek en je stoot per ongeval een dure vaas om. De vaas valt in 1.000 stukken op de grond en is niet meer te repareren! Gelukkig weet je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten en vertel jij je vrienden dat ze jou verantwoordelijk kunnen stellen voor de geleden materiële gebreken van de vaas.

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, kortweg AVP, beschermt je tegen het financiële dreiging van aansprakelijkheid. Het beschermt je niet alleen tegen materiële gebreken, zoals de vaas in de eerder genoemde voorbeeld, maar ook tegen schade aan personen (tevens wel letselschade) en gebreken aan zaken.

Het plezierige aan een aansprakelijkheidsverzekering is dat een gebreken niet per se door jou veroorzaakt hoeft te zijn. Beeld je bijvoorbeeld de geval in dat er een waterleiding in je huis springt en dat de vrijgekomen water schade bij je buren veroorzaakt. Deze schade heb je niet onmiddellijk veroorzaakt maar de aansprakelijkheidsverzekering vergoedt gebreken op de grond van de wet.

Wanneer u verschillende verzekeringen en verzekeringsmaatschappijen met elkaar vergelijkt, zal het u wellicht opvallen dat allerhande verzekeringsproducten en aanbieders veel overeenkomsten vertonen. De oorzaak voor dit fenomeen ligt voornamelijk in het gegeven dat veel aanbieders van aansprakelijkheidsverzekeringen de feitelijke uitvoering van de hulp uitbesteden aan grote gespecialiseerde organisaties. Heeft een aansprakelijkheidsverzekering vergelijken dan wel zin? Zeker! Want naast de overeenkomsten bestaan er ook grote verschillen die vooral te vinden zijn in de geboden pakketten en modules, alsook in de hoogte van de premies. Ernaast is het tevens goed, op welk moment u al een aansprakelijkheidsverzekering heeft, uw huidige verzekering te vergelijken met andere verzekeringsmaatschappijen.

Tevens helpen wij jou graag met het vinden van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (een WA verzekering). Dit doen we aan de hand van een vergelijker. Je vult hier jouw gegevens in – kenteken, geboortedatum, postcode, gebrekenvrije jaren, leeftijd behalen rijbewijs, dekking, eigen risico en aantal kilometers per jaar – en op basis van deze gegevens komt er een lijst uitrollen met de aanbieders die het beste bij jouw situatie passen. Een WA verzekering aan gaan is nog nooit zo simpel geweest.

Wij doen ons best om de lijst van verzekeraars up-to-date te houden. Dagelijks zijn onze medewerkers op zoek naar de betere aansprakelijkheidsverzekeringen en WA verzekeringen. De kans is dan tevens groot dat je via onze website een verzekering gaat vinden die bij je past. Als je rechtsbijstandsverzekeringen wilt vergelijken klik hier.

Veel consumenten in Holland hebben behoefte aan controle over hun eigen leven en het zelf in de hand hebben van bepaalde zaken. Zonder teveel te generaliseren, kunnen we stellen dat we een ‘goed georganiseerd’ volk zijn. Helaas hebben we desondanks niet overal invloed op. ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’ is daarom een veelgehoord Nederlands gezegde. ‘En van het concert des levens krijgt niemand een programma’, zo luidt een bekende tegeltjeswijsheid over dit onderwerp. Een groot deel van de Nederlanders beseft dan tevens dat het doorslaggevend is om goed gedekt te zijn, voor die keren dat er iets gebeurt waar je zelf niet de afloop van kan bepalen. Het is van betekenis om bij alle type verzekeringen goed alle voorwaarden van de polis te lezen.

Eenvoudig overstappen AVP

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering te laten stoppen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is gemakkelijk geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeringsmaatschappij. Zij maken de opzeggen dan voor je in orde. Dan kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor abn amro aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven