Goedkoopste Aansprakelijkheidsverzekering

Rabobank Aansprakelijkheidsverzekering

Ook al is een particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht, het kan toch ook interessant zijn om deze naast de WA verzekering af te sluiten. Wil je verzekerd zijn voor de schade die je veroorzaakt bij derden, maar weet je niet precies voor welke verzekeraar je het voordeligste kunt kiezen? Of twijfel je welke verzekering voor jou het meest goedkope is? In dit artikel vindt je alle kennis die je nodig hebt alvorens je begint met rabobank aansprakelijkheidsverzekering, en alvorens je er één gaat vinden.

Wat is een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij rabobank aansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat zo is, zijn ook de gevolgschades gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je zoon kan per abuis een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je kat de bril van een vader voor voedsel aangezien. De kosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor dit type schade. Een AVP dekt de kosten van de gebreken als jij of je zoon per ongeluk de aanstichter is van gebreken aan derden. Dit geldt uitsluitend voor de schade die jij of je vriendin als particulier maken. Eventuele gebreken lopende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een AVP wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

WA verzekering (AVP)

Een AVP biedt dekking voor gebreken waar jij of je vriendin verantwoordelijk voor is. Je bent verzekerd voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke gebreken betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor gebreken aan materiële schade. Een voorwaarde is dat de gebreken niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, betekent niet dat jij de schade zelf gemaakt hoeft te hebben. Jij bent soms tevens verantwoordelijk voor schade aangebracht door je hond. Hiernaast ben jij aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een mankement aan je woning. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van je woning op het hoofd van de buurvrouw valt. Dan ben je aansprakelijk voor de schade die dit heeft opgeleverd.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeval zit in een nihil hoekje. Je kind kan per ongeval een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering betaalt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van schade aan derden. Dit geldt alleen voor de schade die jij of je familie als particulier maken. Eventuele gebreken gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel een WA verzekering genoemd. Als u, uw partner, uw kinderen of uw huisdier een schade veroorzaakt bij iemand anders, dan bent u aansprakelijk voor deze gebreken. Zonder aansprakelijkheidsverzekering moet u de schade die hieruit volgt zelf dragen. Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft dan bent u hiervoor verzekerd en zal uw verzekering de onkosten om de schade te dekken betalen. Het is niet voorgeschreven om een WA verzekering te hebben, maar het kan wel wel zo verstandig zijn. Het hoeft trouwens niet zo te zijn dat u de schade zelf veroorzaakt heeft. Een gesprongen waterleiding bij de buurman, die bij u vandaan komt. Of een dakpan die van uw dak valt op de auto van de buren. Het kan gebeuren. Tevens hiervoor verzekert u zich met de aansprakelijkheidsverzekering. {

Waarom een WA verzekering?

Een AVP sluit je af om je te verzekeren voor schades waar je volgens de wet verantwoordelijk voor bent. Dit zijn gebreken die je toebrengt aan andere mensen of de goederen van anderen. Denk aan de computer van je collega die je uit je handen laat vallen. Of je broer die valt over een laaghangend snoer in jouw woning en zijn enkel breekt. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren dekt bijna alle gebreken die jij hebt gemaakt, tevens die van onder meer je huisdieren. Met een aansprakelijkheidsverzekering binnen het de meeste pakketten ben je beschermt tot een bedrag van 1.250.000 euro.

Met de aansprakelijkheidsverzekering particulieren bescherm je naast je eigen banksaldo, maar tevens die van de persoon die je onverhoopt gebreken toebrengt. Wij helpen bij het maken van een keus voor de aansprakelijkheidsverzekering particulieren voor jouw gezin.

Uw aansprakelijkheidsverzekering gedekt u tegen gebreken aan anderen waarvoor u verantwoordelijk wordt gesteld.

U bent gedekt tegen schade aan anderen

  • De aansprakelijkheidsverzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een AVP vergoed letsel gebreken en zaakschade
  • schade die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Alleen financiële gebreken uit zaken of letsel worden uitgekeerd door de AVP

Een WA verzekering is een verzekering die gebreken die iemand aan iemand anders of zijn spullen aanbrengt. De verzekeringspolis is in de basis bij iedere verzekeringsmaatschappij hetzelfde. Als u als klant schade toebrengt aan (spullen van) andere personen dan wordt dit tot rondom €1.250.000 gedekt per geval. Dit bedrag verschilt per verzekeraar.

Is een AVP verplicht?

In Holland is het afsluiten van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel slim om dit te doen. Ook met enthousiaste huisdieren zit een ongeluk in een nihil hoekje. De kosten voor het betalen van de veroorzaakte schade kan dan enorm hoog uitvallen.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de standaard zorgverzekering en de WA-verzekering voor auto’s, hoort de AVP niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een WA verzekering hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je afdraagt voor een AVP met dekking voor het gehele gezin (ongeveer €50 per twaalf maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe laag en zeker geen reden om zo’n verzekeringspolos niet aan te gaan. Ook ben je als je geen WA verzekering hebt en wel aansprakelijk bent voor schade aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En bovendien is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen AVP hebt, of voor een te laag gedekt bedrag hebt gekozen.

Wat valt er buiten mijn verzekering?

Buiten de dekking van de AVP valt gebreken veroorzaakt door:

Motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een rij- of vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig).

Een uitzondering wordt gemaakt in het geval van joyriding, mits de veroorzaker jonger is dan 18 jaar en zich met geweld toegang. Heb je als eigenaar van een auto de sleutel in het slot laten zitten, dan ben je zelf schuldig als derden er met jouw auto vandoor gaat. Je zult dan je eigen autoverzekering moeten aanspreken omdat je nalatig bent geweest.

Materiële schade aan spullen van een ander die verzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je dochter jouw iPad stuk maakt, zal de WA verzekering geen vergoeding uitbetalen.

Gebreken die met voorbedachten rade is veroorzaakt, zoals vernieling, maar tevens schade die je veroorzaakt onder invloed van onder andere drugs of seksueel misbruik. Als het kinderen van onder de 14 jaar betreft, valt schade door opzet echter wél onder de AVP-dekking

Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede) aansprakelijk worden gehouden voor schade die door andere personen is veroorzaakt als die schade werd toegebracht op het moment dat je samen met die andere groepsleden in groepsverband optrad. Voorwaarde is wel dat het gedrag van de groepsleden zodanig was dat een normaal mens zich eigenlijk uit de groep had moeten lopen. In dat situatie zal de aansprakelijkheidsverzekering niet uitbetalen.

Voor welk bedrag aan schade ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeraars kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij niet alle heb je geen keuze. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag houdt in ook een hogere maandprijs die je per maand moet betalen. Je kunt tevens de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel keuzemogelijkheid vrijheid in.

Vergelijk immer de kosten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn dus wel een groot aantal factoren die doorslaggevend zullen zijn op de hoogte van de kosten en kan de maandprijs daarom tevens anders uitvallen bij diverse verzekeringsmaatschappijen. Een vergelijking loont behalve op het gebied van de premies tevens nog op het gebied van de dekking. Een lage premie met een dekkingsbedrag per geval dat aan de lage kant ligt, zal wel nare consequenties met zich meebrengen wanneer er schadeclaims worden ingediend. Ook het eigen risico van dit type verzekering is geen factor die je niet over het hoofd moet zien bij het vergelijken. Per geval kan dat aardig oplopen en bekijk je dus altijd de optie om het eigen risico af te aanschaffen. Dat houdt in gewoonlijk een hoger premiebedrag, maar ben je er ook verzekerd van dat er in geen geval bijkomende onkosten zullen zijn in geval van een calamiteit.

Bekijk bij dezelfde verzekeraar tevens de beslissing om een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten. Dat komt zeker van te pas in gevallen waarbij er claims ingediend zullen worden en is een combinatie van beide verzekeringen (rechts- en bedrijfsaansprakelijkheid) de meest doorsnee methode om in alle gevallen op steun te mogen rekenen.

Gemakkelijk overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude WA verzekering te op te zeggen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de opzegging dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor rabobank aansprakelijkheidsverzekering aan gaan.

Scroll naar boven