Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

Volledig Casco

Met een WA verzekering voor burgers (AVP) dek je je aansprakelijkheid voor gebreken aan personen (letselschade) en aan goederen. Je hoeft de aangebrachte schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die watergebreken veroorzaakte bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf gemaakt hebt. Toch ook wordt de schade jou op grond van de grondwet wel toegerekend. We spreken in dit situatie over risicoaansprakelijkheid.

Wat is een AVP?

Uitgangspunt voor de verzekeringsmaatschappij om uit te betalen bij volledig casco is dat de verzekeringnemer aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of goederen. Als dat het geval is, zijn ook de schades achteraf gedekt.

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je vrouw kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het volleyballen, of voor je het weet heeft je papegaai de bril van een oom voor voedsel aangezien. De schade kan flink oplopen als je niet voldoende gedekt bent voor zulke gebreken. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van de gebreken als jij of je familie per abuis de aanstichter is van schade aan anderen. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je vriendin als privé-persoon maken. Eventuele schade tijdens het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren wordt ook wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP)

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren biedt dekking voor schade waar jij of jouw kind aansprakelijk voor is. Je bent gedekt voor immateriële schade veroorzaakt bij anderen. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijke schade betreffen. Hiernaast ben je verzekerd voor schade aan materiële zaken. Een voorwaarde is dat de schade niet met opzet mag zijn toegebracht. Dat jij verantwoordelijk bent voor de schade, houdt in niet dat jij de gebreken zelf veroorzaakt hoeft te hebben. Jij bent meestal ook verantwoordelijk voor schade aangericht door je papegaai. Hiernaast ben jij aansprakelijk voor schade die is voorzaakt door een gebrek aan je huis. Een voorbeeld is wanneer een dakpan van jouw woning op het hoofd van de buurman valt. Dan ben je aansprakelijk voor de gebreken die dit met zich meebrengt.

Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Een ongeluk zit in een niet groot hoekje. Je kind kan per ongeluk een bal door het raam schoppen lopende het voetballen, of voor je het weet heeft je hond de bril van een oude man als kluif aangezien. De onkosten kunnen flink oplopen als je niet gedekt bent voor zulke schade. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de onkosten als jij of je familie per ongeluk de veroorzaker zijn van gebreken aan derden. Dit geldt alleen voor de gebreken die jij of je familie als particulier maken. Eventuele schade gedurende het werk loopt via de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering die je werkgever af kan sluiten. Een aansprakelijkheidsverzekering wordt tevens wel eens een AVP-verzekering genoemd.

Een aansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht in ons land, maar wel aan te raden. Als jij of je zoon iets doet waarmee schade wordt veroorzaakt, kun je namelijk verantwoordelijk worden gesteld voor de geleden gebreken. Dat betekent dat de verzekerde opdraait voor de gebreken aan spullen, maar tevens voor gebreken aan de gezondheid van mensen. Zeker die letselgebreken kan behoorlijk in de papieren lopen. Dan is het fijn als je gedekt bent.{

Waarom een aansprakelijkheidsverzekering vinden?

U wilt niet te veel verzekerd zijn en ook niet voor elk wissewasje. Maar een aansprakelijkheidsverzekering is waarschijnlijk geen onnodige luxe. U acht de kans meestal klein, maar u zit waarschijnlijk toch wat prettiger op de bank als het hard stormt en u weet dat een dakpan die gebreken aanricht bij de buurman voor u financieel geen effecten heeft. Een ongeluk zit helaas in een niet groot hoekje en komt immer op een moment dat het u niet goed uitkomt, met name financieel niet.

De kosten kunnen nogal efficiënt oplopen als het wel mis gaat. Met een lage maandprijs maandelijks kunt u dit gevaar al afdekken. Voor zo’n €34 per twaalf maanden bent u al goed verzekerd.

U bent verzekerd tegen schade aan anderen

  • Een WA verzekering wordt ook wel aansprakelijkheidsverzekering genoemd
  • Een WA verzekering uitbetaald letsel gebreken en zaakschade
  • gebreken die met opzet is veroorzaakt wordt niet betaald
  • Financiële gebreken die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of letselschade wordt niet vergoed

Een WA verzekering is een verzekering die schade die jij als verzekeringnemer aan een ander persoon of zijn bezittingen aanbrengt. De polis is in beginsel bij iedere verzekeringsmaatschappij dezelfde. Als u als verzekeringnemer schade aanbrengt aan (spullen van) anderen dan wordt dit tot om en nabij €1.250.000 vergoed per geval. Dit bedrag verschilt per verzekering.

Is een WA verzekering verplicht?

In ons land is het vinden van een WA verzekering niet verplicht. Maar het is wel verstandig om dit te doen. Met name met kinderen zit een ongeval in een nihil hoekje. De kosten voor het terug betalen van de schade kan dan enorm hoog uitvallen.

WA verzekering: niet verplicht, wel doen!

In tegenstelling tot de basis zorgverzekering en de autoverzekering, hoort de aansprakelijkheidsverzekering particulieren niet tot de wettelijk verplichte verzekeringen. Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren hoort volgens de Consumentenbond echter wel in ieders basispakket van financiële diensten.

De maandpremie die je betaalt voor een AVP met dekking voor het gehele gezin (circa €50 per 12 maanden voor een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer) is in principe niet hoog en sowieso geen reden om een polis niet af te sluiten. Ook ben je als je g1 AVP hebt en wel aansprakelijk bent voor gebreken aan eigendommen van een ander, veel duurder uit. En desalniettemin is ook het slachtoffer er de dupe van als je geen aansprakelijkheidsverzekering hebt, of voor een te laag verzekerd bedrag hebt gekozen.

Wat is verzekerd

Met de aansprakelijkheidsverzekering ben je gedekt tot een bedrag van 1.250.000 euro. De aansprakelijkheidsverzekering heeft een ruime dekking. Als jij voor de wet verantwoordelijk bent, kun je een beroep doen op je aansprakelijkheidsverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering betaalt niet alleen de gebreken die jij hebt veroorzaakt, maar tevens die van eventuele gezinsleden, uitwonende kinderen (vanwege studie), inwonende ouders en logés. Er zijn maar een paar gevallen die zijn uitgesloten van de dekking.

Wat is niet verzekerd

De aansprakelijkheidsverzekering geldt niet voor gebreken die zijn veroorzaakt met een motorvoertuig. Want hiervoor heb je dan een aparte brommer-, motor- of autoverzekering afgesloten. Ook gehuurde spullen, bijvoorbeeld voor een verbouwing of feest, zijn niet gedekt via de aansprakelijkheidsverzekering. Maar tevens het jachtgevaar en gebreken bij hoogrisico sporten is uitgesloten. gebreken die je opzettelijk hebt veroorzaakt wordt niet uitbetaald door de aansprakelijkheidsverzekering.

Wat kost een WA verzekering?

Een aansprakelijkheidsverzekering particulieren kost een aantal euro per maand. De exacte onkosten hangen af van je persoonlijke situatie, zoals je woonplaats en leeftijd. Tevens maakt het tevens uit of je de WA verzekering alleen afsluit of dat je ook je partner en/of kinderen meeverzekert.

Met een WA verzekering bent u gedekt op welk moment u aansprakelijk gesteld wordt.

Voor welk bedrag aan gebreken ben ik verzekerd?

Dit verschilt per verzekeraar. Het dekkingsbedrag varieert van € 1.000.000 tot € 2.500.000. Bij een aantal verzekeringsmaatschappijen kun je tussen 2 bedragen kiezen, maar bij een aantal heb je geen keuzemogelijkheid. Let hier dus goed op. Een hoger dekkingsbedrag betekent ook een hogere maandprijs die je elke maand moet betalen. Je kunt ook de bedragen van een WA verzekering vergelijken. Ondanks dat deze verzekering geboden is heb je hier wel optie vrijheid in.

Voor wie en waarom?

Een AVP is er grofweg in twee soorten: een alleenstaanden- of een gezinsdekking.

De namen zeggen het al: als je alleenstaand bent, heb je voldoende aan een (goedkopere) dekking. Als je een dekking voor het hele gezin hebt afgesloten, dan zijn je vrouw of geregistreerd partner en je minderjarige kinderen tevens verzekerd. Dat is tevens zo als je kroost niet (meer) thuis wonen. Zelfs inwonende schoon- en (groot)ouders worden onder de WA verzekering gezien als onderdeel van het gezin. En zowel bij de alleenstaanden- als bij de gezinspolis zijn huisdieren meeverzekerd.

Eenvoudig overstappen aansprakelijkheidsverzekering

Het klinkt moeilijk om je oude aansprakelijkheidsverzekering particulieren te beëindigen en over te stappen naar een andere verzekeringsmaatschappij, maar dat is met enkele klikken geregeld. Je kunt hiervoor contact opnemen met je huidige verzekeraar. Zij maken de annuleren dan voor je in orde. Vervolgens kun je een aansprakelijkheidsverzekering via onze vergelijkingstool voor volledig casco vinden.

Scroll naar boven