rechtsbijstandverzekering nodig

Wat Doet Een Rechtsbijstandverzekering

Mocht u onverwachts rechtshulp nodig hebben, dan kan een rechtsbijstandverzekering u een hoop kosten schelen. Bij het aan gaan van een rechtsbijstandverzekering bent u namelijk verzekerd voor de kosten van de benodigde rechtshulp.

De hoogte van de premie wordt verder beïnvloed door uw gezinssamenstelling (singles betalen minder premie) en de vraag of u een facultatief eigen risico wilt accepteren. Tevens kennen een aantal rechtsbijstandverzekeringen een limiet aan externe (advocaat)kosten in het geval er uiteindelijk een advocaat moet worden ingeschakeld. Een ongelimiteerde dekking van deze externe onkosten leidt over het algemeen tot een wat hogere premie.

Houd er rekening mee dat het verleidelijk is om per definitie de goedkoopste rechtsbijstandverzekering te kiezen. Maar de meest goedkope hoeft vanzelfsprekend niet de betere te zijn. De kwaliteit van de rechtsbijstandjuristen (degene die uw belangen moeten behartigen bij een juridische kwestie), de bereikbaarheid en de omvang van de dekking zijn minstens zo belangrijk.

Werking van een rechtsbijstandverzekering 

Een rechtsbijstandverzekering beschermt u echter niet alleen tegen de onverwachte kosten voor juridisch advies bij een probleem. Ook kunt u vaak zonder kosten juridisch advies vragen via uw verzekeringsmaatschappij als er helemaal nog geen sprake is van een probleem. Zeker op het moment dat u bijvoorbeeld een overeenkomst aan gaat kan het van toepassing zijn om hierover advies te krijgen van een jurist. Deze juristen werken voor de verzekeringsmaatschappij waarbij u een rechtsbijstandverzekering heeft gekocht. Mocht het wel tot een probleem komen, dan zullen de juristen u helpen bij het bemiddelen met een tegenpartij. In het geval dat het bemiddelen door advocaten geen effect heeft en er een rechterlijke zaak aan te pas moet komen, dan wordt de zaak vaak uitbesteed.

Dekking van een rechtsbijstandverzekering 

De dekking van een rechtsbijstandverzekering verschilt per verzekering en per verzekeringsmaatschappij. U kunt hierbij kiezen uit 5 verschillende soorten dekkingen, namelijk: consumentenrecht, inkomen,en fiscaal recht & vermogen. De consumentdekking is voldoende voor het oplossen van problemen bij het aankopen of huren van consumentengoederen, een geschil met een internet- of televisieprovider, enzovoorts. Dit zijn relatief simpel op te lossen conflicten.

Bij een inkomensdekking krijgt u hulp bij een ontslag of een ander conflict met uw werkgever, een pensioenfonds of een uitkeringsinstantie. Kortom, alle zaken op het gebied van uw salaris. De dekking voor geschillen met een pensioenfonds of uitkeringsinstantie zijn niet altijd binnen deze dekking opgenomen. Let hier goed op bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering.

Een derde mogelijkheid die u heeft is de ‘wonendekking’, die gericht is op problemen met een verhuurder van een huis. Ook problemen die u met uw buren of andere bewoners uit de straat heeft vallen vaak onder deze dekking. Let wel, het gaat in dit geval alleen om problemen die betrekking hebben op uw woning.

De verkeerdekking beschermt u tegen de hoge onkosten voor juridische hulp bij geschillen die ontstaan in het verkeer. Het gaat hierbij niet alleen om geschillen die ontstaan zijn bij auto’s, maar ook om conflicten waar u als fietser of voetganger bij betrokken bent geraakt.

Tot slot kunt u kiezen voor de fiscaal recht & vermogen-dekking, die gericht is op geschillen op het gebied van de handel in aandelen, obligaties en opties. Ook wanneer u in een conflict verwikkeld raakt waarbij een belastingrechter betrokken is, worden de kosten voor juridisch advies verzekerd met deze dekking. Vaak wordt dit type dekking niet standaard door verzekeringsmaatschappijen aangeboden, omdat er weinig consumenten zijn voor wie dit type dekking interessant is.

Scroll naar boven